Barn

Tanken med en e-klubb för barn är att främja barnets självkänsla och öka barnets delaktighet samt att skapa gemenskap bland deltagarna. Positivitet och ett positivt tankesätt är av stor vikt då en e-klubb bedrivs.

För att skapa tillit och trygghet i e-klubben skall varje e-träff starta på samma sätt; handledaren för klubben hälsar alla välkomna och berättar vad dagens e-träff skall handla om. Handledaren måste vara väl förberedd inför varje e-träff. Varje e-träff bör ha ett eget tema. Exempel på teman till en e-träff kan vara gemenskap, musik, yoga eller drama. Vid slutet av varje träff är det viktigt att lämna tid för diskussion och utvärdering av e-träffen.

E-träffarna föreslås vara tio till antalet under en e-klubbs verksamhet. En e-träff rekommenderas vara 45 minuter. Ingen i e-klubben skall känna sig tvingad till att dela något han/hon inte vill med de andra deltagarna. Det är handledarens uppgift att se till att miljön i e-klubben förblir trygg.

Exempel på innehåll i träffar:

- Träff 1; Lär oss känna varandra!

- Träff 2; Musik

- Träff 3; Yogasagor

- Träff 4; Framtiden

- Träff 5; Spelkväll!

- Träff 6; Styrkor

 

- Träff 7;  Jag är min egen superhjälte

- Träff 8; Avslappning/ Yoga

Om gruppen har bra gemenskap kan deltagarna ge positiv feedback åt varandra. Om gruppen är mera tystlåten är det viktigt att handledaren för fram den positiva feedbacken för att öka självkänslan hos deltagarna. (ca 10-15 minuter)

Avsluta alltid med diskussion: I slutet diskuteras dagens tema och ledarna berättar följande gångs tema. (ca 5 minuter)

(Mer information finns i examensarbetet "Virtuell gemenskap - en e-klubb för barn som är placerade på barnhem och går i årskurs 2-4.")

© Yrkeshögskolan Novia 2018