Föräldrar

Småbarnsföräldrar eller föräldrar överlag kan ha olika behov av hjälp och stöd för att klara av vardagen. Vilket stöd man som förälder behöver kan se olika ut, men e-klubbar kan vara till stor hjälp för föräldrar idag. Via e-klubbar kan man mötas virtuellt med andra föräldrar i liknande situationer och tillsammans kan man dela erfarenheter, tankar och framförallt ge styrka till varandra i föräldraskapet som ibland kan vara utmanande. E-klubbarna har professionella, sakkunniga handledare som bidrar med stöd och leder alla träffar.

Hur man bygger upp en e-klubb till föräldrar kan se olika ut beroende på vilken grupp man har. Det viktiga är bara att ta föräldrarnas åsikter och viljor i beaktande när e-klubben byggs upp.

- Träff 1: Introduktion; presentationsrunda och här kan man kanske berätta

hurudan familj man har

 

- Träff 2: Diskutera hur föräldraskapet ser ut utgående från föräldraskapets rollkarta

 

- Träff 3: Gränser och gränssättning

 

- Träff 4: Kommunikation och vikten av kommunikation föräldrar emellan

 

- Träff 5: Rollspel och reflektion kring föräldraskap

 

- Träff 6: Hur göra vardagen roligare?

 

- Träff 7: Värderingar och principer

 

- Träff 8: Tid, vad sätter man tid på? Hur få egen tid? Är två frågor av många som kan diskuteras

 

- Träff 9: Nätverk; hurudant nätverk har man runt familjen. Finns det hjälp att få av t.ex. mor och

farföräldrar

 

- Träff 10: Avslutning

 

(Mer information finns i examensarbetet "Föräld@styrka: en e-klubb för småbarnsföräldrar.")

© Yrkeshögskolan Novia 2018