Närståendevårdare

E-klubbar för närståendevårdare är ett bra sätt att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet. Genom att delta i en e-klubb får man kamratstöd utan att behöva lämna hemmet. E-klubbarna består av 10 träffar varav en träff kan vara ca. 45min. Innehållet i träffarna kan variera beroende på gruppens önskningar och behov. För närståendevårdare är man bunden till hemmet och e-klubbar är ett bra sätt att möta andra i liknande situationer virtuellt.

Nedan kommer en modell över en e-klubb som man kan skräddarsy och anpassa till den egna gruppen man har.

- Träff 1: Introduktion; Presentation av deltagare och handledare

 

- Träff 2: Vad är en närståendevårdare?

 

- Träff 3: Det egna välmåendet

 

- Träff 4 & 5: Känslor och upplevelser

 

- Träff 6: Stöd och tjänster för närståendevårdare

 

- Träff 7 & 8: Praktisk kunskap som är bra att veta i vården t.ex. ergonomi, lyftteknik samt utrustning som kan underlätta vården. I träff 8 kan man också be närståendevårdarna skriva ner frågor som handledaren/handledarna kan svara på vid nästa träff

 

- Träff 9: Svara på frågor

 

- Träff 10: Slutdiskussion. Bra att som handledare lyfta fram att det är bra att som grupp fortsätta träffas utan handledare.

(Mer information hittas i examensarbetet "E-klubb för närståendevårdare: kamratstöd utan att behöva lämna hemmet.")

© Yrkeshögskolan Novia 2018