Vad är en e-klubb?

En E-klubb är ett virtuellt möte där syftet är att främja välbefinnande, hälsa och delaktighet. Klubbarna leds av professionella inom social- och hälsovård. Deltagarnas sociala nätverk stöds i och med att ett flertal personer deltar i verksamheten samtidigt.

 

E-klubbens verksamhet kan erbjudas som färdiga klubbkoncept eller skräddarsys med målgruppens specifika behov i fokus. Verksamheten lyfter upp och betonar speciellt delaktighet, möjlighet till stöd samt inflytande och kontakt. Målet med e-klubbarna är att skapa kamratstöd så att deltagarna fortsätter träffas efter att verksamheten har avslutats.

© Yrkeshögskolan Novia 2018