Exempel på utvärderingsfrågor

· Vad hade du för förväntningar inför e-klubben?

· Uppnådde e-klubben dina förväntningar?

· Hur upplevde du innehållet i e-kubben?

· Hur upplevde du kontakten med handledaren i e-klubben?

· Hur upplevde du kontakten med de andra i gruppen / gemenskapen?

· Hur upplevde du de tekniska omständigheterna under e-klubben?

· Vilka utvecklingsförslag har du till e-klubben?

© Yrkeshögskolan Novia 2018